İ.T.Ü İNŞAAT FAKÜLTESİ

» İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünün Tarihi

Türkiye'de mühendisliğin tarihi, Gazi Hasan Paşa'nın ve Baron de Tott'un teklifi ile III. Mustafa'nın 1773 yılında gemi inşaat mühendisleri yetiştiren Mühendishane-i Bahri-i-Hümayun'u açmasıyla başlar. Yine Türkiye'de inşaat mühendisliğinin tarihi İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü'nün tarihi ile aynıdır. Bu tarih 1795 yılında tarafından çok ileri bir kanunname ile kurulan "Mühendishane-i Berr-i Humayun"la başlar. Bugünkü anlamda sivil inşaat mühendislik eğitimine ise 1883 yılında "Hendese-i Mülkiye"nin kurulmasıyla geçilir.

Hendese'i Mülkiye'den yetişen genç mühendisler ülkede birçok yol ve köprünün yapımına imza attılar. 1909 yılında okul Nafia Vekaleti'ne (Bayındırlık Bakanlığı) bağlanarak Mühendis Mekteb-i Alisi adını aldı. Bu devrede okulun hocaları arasına 1916 yılında ünlü Prof.Dr. Philip Focheimer ile yine dünyaca meşhur zemin mekaniği kurucusu Prof. Dr. Karl Von Terzaghi katılmış ve Zemin Mekaniği bilim dalı İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde kurulmuştur. 1928 yılında Mühendis Mekteb-i Alisi Yüksek Mühendis Mektebi, 1941'de Yüksek Mühendis Okulu adını almıştır. 1944 yılında adı İstanbul Teknik Üniversitesi'ne dönüşmüştür. Bu aşamada İTÜ İnşaat, Mimarlık, Makine ve Elektrik Fakülteleri olmak üzere dört fakülteden oluşmuştur.

» İnşaat Mühendisliğinin İlgi Alanları

Barınma ve iş amaçlı konut yapımı, yüksek katlı binalar, baraj ve su yapıları, nükleer, termik ve her türlü enerji santralleri, otoyollar, tüneller, demiryolu ve demiryolu köprüleri, hava ve deniz limanlarının planlanması, yapımı, içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri, metro ve hafif raylı taşım sistemleri içeren toplu taşıma alt yapıları, yer altı ve deniz altı tüp geçitleri, zemin etüd ve ıslahları, sayılan tüm yapılarda kullanılan malzemelerin, incelenmesi, imalatı; büyük çaptaki projelerin planlanması ve ekonomik etüdleri İnşaat Mühendisliğinin ilgi alanlarına giren en önemli konulardır.

Türkiye'nin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayan fabrikalardan barajlara yollardan havaalanlarına tüm yapılarda İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde yetişen mühendislerin emeği ve alınteri bulunmaktadır.

Bugün İTÜ İnşaat Mühendisliği asırlardır üzerine aldığı kaliteli İnşaat Mühendisleri yetiştirme misyonunu başarıyla yerine getirmekte, çağın koşullarına uygun olarak eğitim sistemini geçmişten gelen büyük bilgi birikimiyle sürekli olarak geliştirmekte ve yeni yüzyılın gereklerine cevap verecek yapısal dönüşümleri gerçekleştirmektedir.

» Bugün ve Gelecekte İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü

İnşaat Mühendisliği Bölümü; Yapı, Geoteknik, Hidrolik, Mekanik, Ulaştırma, Yapı İşletmesi ve Yapı Malzemesi olmak üzere 7 Anabilim dalından oluşmaktadır. Bölümdeki öğrenci sayısı, lisansta 1100, Yüksek Lisansta 760 ve Doktorada 170 civarındadır. İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde ülkemizin en güçlü öğretim kadrosundan olan, (2007-2008 öğretim yılı sonu itibari ile) Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent olarak 96 öğretim üyesi, 6 öğretim görevlisi ve 55 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Az öğrencili sınıflarda daha etkin bir eğitim mümkün olabilmektedir. Bu uygulamanın yanında öğretim elemanlarının gayreti ve daha kaliteli öğrencilerin gelmesi ile eğitim her geçen yıl daha ileriye gitmektedir. Başarıyla devam etmekte olan İngilizce destekli öğretim ve isteyen öğrenciler için İngilizce hazırlık imkanının yaratılmış olması yabancı dil eksikliğini önemli ölçüde gidermektedir.

Modern eğitim anlayışına uygun derslikler ve bölüm laboratuvarları, İnşaat Mühendisliği ile ilgili her türlü eğitimi verebilecek ve deneyi yapabilecek kapasitedir.

Son yıllarda İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde endüstriye, çeşitli özel ve kamu kuruluşlarında proje yapma, araştırma ve danışmanlık olarak verilen hizmetlerde önemli artışlar olmuştur. Döner Sermaye Yönetmeliği çerçevesinde yapılan bu hizmetler öğretim elemanlarının uygulamaya yönelik tecrübelerinin artması yanında fakülte laboratuvarlarının gelişen teknolojiye uygun olarak yenilenmelerinde önemli bir kaynak oluşturmaktadır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !